Review

Gazlı Söndürme Sistemleri
Gazlı söndürme sistemleri, hem ortamın sıcaklığını düşürerek hem de ortamdaki oksijen miktarını yanma sınırının altına indirerek yangını söndürmektedir. Uygulandıkları mahallere zarar vermedikleri esnek kullanım seçenekleri sundukları ve...
Turnike ve Bariyer Sistemleri
Turnike sistemleri entegre bina sistemlerinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Pronis olarak turnike sistemlerini kartlı geçiş sistemleri ile birlikte tüm bina entegrasyonuna dahil ederek profesyonel sistemler tasarlamaktayız.
[thim-ads ad_id=”2″]

recently news

Entegrasyon Yazılım Yönetim Sistemleri
Entegrasyon Yazılım Yönetim Sistemleri
Bir projede Zaman, Maliyet, Kalite, İnsan Kaynakları, İletişim, Risk, Tedarik, Paydaş gibi süreçlerin yönetilmesi gerekir. Bu yönetim aktivitelerini belirleyen, tanımlayan, birleştiren ve koordine eden süreci Entegrasyon Yönetimi olarak adlandırabiliriz. Yazılım entegrasyonu Entegrasyon...
Gazlı Söndürme Sistemleri
Gazlı Söndürme Sistemleri
Gazlı söndürme sistemleri, hem ortamın sıcaklığını düşürerek hem de ortamdaki oksijen miktarını yanma sınırının altına indirerek yangını söndürmektedir. Uygulandıkları mahallere zarar vermedikleri esnek kullanım seçenekleri sundukları ve mahallerde bulunan...