01.

Temel

Pronis, kurulduğu günden itibaren bir ``Çözüm Sunucu`` olma özelliğini taşımayı kendine ilke edinmiştir.

Çözüm sunmak yalnızca bir problemle karşılaşıldığı anda çözmek değil, aynı zamanda daha önceden bir problemin çıkabileceğini göz önünde bulundurarak gereken önlemleri zamanında alarıp iş ve zaman kaybını önlemektir. Bu ise yalnızca bilgi değil aynı zamanda uzun yıllar boyunca uygulama sırasında elde edilen bir deneyim (know-how) gerektirir.

Günümüzde önemi daha da iyi anlaşılmış olan yangın, güvenlik ve otomasyon sistemleri konusunda çözüm sunabilmek çok önemlidir. Nedeni ise, her yeni projede/uygulamada farklı bir sistem yapılandırmasının (konfigürasyon) olması ve bu yapılandırmalara uygun çözümler sunulurken temel amaç olan ``tüm canlıları ve değerli ekipmanı korumak`` ilkesinden ayrılmamak gerektiğidir.

Hakkimizda

02.

Amaç

Amacımız, ülkemizde güvenlik ve otomasyon sistemleri konusunda dünya üzerinde artık birer otorite olarak kabul gören standartları (EN 541), NFPA 722), NPB3) vb) temel alarak kendi ülkemize uygun çözümler geliştirmek ve bu doğrultuda bilimsel yöntemlerle hizmet vermektir.

1) Avrupa Yangın Normları (EN54 = European Norms)
2) Ulusal Yangından Korunma Yönetmeliği (NFPA72 = National Fire Protection Association, ABD)
3) Yangın Emniyeti Normları (NPB = Normi Pozharnoi Bezopasnosti, Rusya Federasyonu)

Hakkimizda-Kartli-Gecis-Sistemleri

03.

Yöntem & Sonuç

Bir binanın her noktasına sadece dedektör yerleştirmekle bir yangın ihbar sistemi olmayacağı gibi, birkaç hareket dedektörü ve manyetik kontak ile güvenlik sistemi kurulamaz. Bir sistem kurulmadan önce korunması gereken mahal ile ilgili bir risk analizi yapılır. Bu şekilde tüm bölgeler içerdikleri risk derecesine göre ayrılarak bir sistem tasarlanır. Daha sonra bir tehlike sinyali durumunda yerine getirilmesi gereken işlevler (ör. Yangın ihbar sistemlerinde - binaya bağlı olarak - alarm sinyali durumunda sirenler ya da anons sistemi devreye girer, tüm havalandırma sistemi üniteleri (AHU) kapatılır, basınçlandırma (PF) ve duman emme fanları (SEF) çalıştırılır, asansörler birinci kata iner vs.) belirlenir. Tüm bunlar öncelikle yerel yönetmeliğe göre ve uluslararası standartlar da gözönünde bulundurularak planlanır.

Uygulama sırasında çıkabilecek sorunlar en başında ortaya konularak gerekli önlemler alınır. Örnek olarak çok fazla buharlı, yağlı ortamlarda kurulacak bir Hava Örneklemeli Duman Algılama sistemi borularındaki delikler sık sık tıkanma sorunu ile karşı karşıyadır.

Sonuç; insana ve diğer canlılara, çevreye ve değerli ekipmana gelebilecek her türlü zararı engellemeyecek ya da en aza indirgeyecek bir sistem kurulmasıdır.

Kişilik Ekip

İdari

Mühendis

Teknisyen / Tekniker