• gallery

 • gallery

 • gallery

Entegrasyon Yazılım Yönetim Sistemleri

Bir projede Zaman, Maliyet, Kalite, İnsan Kaynakları, İletişim, Risk, Tedarik, Paydaş gibi süreçlerin yönetilmesi gerekir. Bu yönetim aktivitelerini belirleyen, tanımlayan, birleştiren ve koordine eden süreci Entegrasyon Yönetimi olarak adlandırabiliriz.

Yazılım entegrasyonu Entegrasyon hizmeti ile farklı platfomlarda çalışan programların güvenilir bir alt yapı ile tek yada çift yönlü data akışı ile etkileşimli olarak çalışmasının sağlanmasıdır. Bu konuda bir makinadaki üretim çıktılarının ERP, yada CRM yazılımına aktarılması ile sistemin entegre çalışması düşünülebilir. Yazılım entegrasyonu çalışma hayatından çok büyük kolaylıklar sağlayan bir çalışmadır.

Bir projede Zaman, Maliyet, Kalite, İnsan Kaynakları, İletişim, Risk, Tedarik, Paydaş gibi süreçlerin yönetilmesi gerekir. Bu yönetim aktivitelerini belirleyen, tanımlayan, birleştiren ve koordine eden süreci Entegrasyon Yönetimi olarak adlandırabiliriz.

Yazılım entegrasyonu Entegrasyon hizmeti ile farklı platfomlarda çalışan programların güvenilir bir alt yapı ile tek yada çift yönlü data akışı ile etkileşimli olarak çalışmasının sağlanmasıdır. Bu konuda bir makinadaki üretim çıktılarının ERP, yada CRM yazılımına aktarılması ile sistemin entegre çalışması düşünülebilir. Yazılım entegrasyonu çalışma hayatından çok büyük kolaylıklar sağlayan bir çalışmadır.

Tamamen birbirinden farklı iki platformun iletişim kurması çok büyük kolaylık anlamına gelir. Bir e-ticaret sitesinin muhasebe programı ile entegre çalışmasının sağlanması hem müşterilere sunulan hizmetin kalitesinin artmasına hem de firma içinde iş akışının daha kontrol altına alınabilmesine olanak sağlar. Ancak tüm kolaylıklara ulaşırken sistemlerin birbiriyle iletişim kurması izinsiz olarak 3.kişilerinde sisteme müdahil olması gibi istenmeyen durumların oluşmasına da sebep olabilir.

Bu nedenle yazılım entegrasyonu yapılırken hangi dataların hangi şekillerle erişime açıldığına ve en önemlisi yetkisiz erişime nasıl engel olunacağı gibi konulara dikkat edilmesi ve güvenlik önlemlerinin bu doğrultuda geliştirilmesi çok önemlidir.

Entegre Yönetim Sistemlerinin Faydaları

Entegre Yönetim sertifikasyonu, tüm sorumluluklarınızı yerine getirdiğinizi gösterir ve potansiyel müşterilerin, tedarikçilerin, yatırımcıların ve hissedarların kuruluşunuza duyduğu güveni pekiştirir.

Bu halka iyi ilişkiler kurmaktan çok daha fazlasıdır. Uygulama ve sertifikasyon daha az masraf ederek işinizin kat hanesinde önemli bir fark yaratabilirsiniz.

Sağlayacağınız yararlardan bazıları:

 • Daha az maliyet – iç tetkikin, belge denetimlerinin, eğitim ve yönetimin yinelenmesini önlemek ve geleceğin yönetim sistemlerini bugünden benimsemek veriminizi artırır
 • Zamandan tasarruf – tek bir yönetim incelemesi kullanarak
 • İş risklerini yönetme konusunda bütünsel bir yaklaşım – herhangi bir eylemin bütün sonuçlarının, bu sonuçların birbirlerini ve ilişkili riskleri nasıl etkilediğinin de  göz önünde bulundurulması sağlanarak
 • Daha az yineleme ve bürokrasi – tek bir işlemler kümesi benimseyerek söz konusu standartların gerekliliklerinin koordine edilmesi, iş yüklerinin hafifletilmesi ve birbirinden farklı sistemlerden kaçınılması
 • Sistemler arasında daha az çakışma – kalite ve çevre konusunda farklı anlayışların çakışmasının önlenmesiyle sorumluluklar baştan belirlenir
 • Geliştirilmiş hem iç hem dış iletişim – tek bir hedef kümesi belirleyerek ekip yaklaşımı kültürü gelişebilir ve iletişimi geliştirebilir
 • Geliştirilmiş iş odağı – işin stratejik hedeflerine bağlı tek bir sistemin olması kuruluşun sürekli gelişimine katkıda bulunur
 • Daha yüksek çalışan morali ve motivasyonu – görev ve sorumlulukları hedeflerin bir parçası haline getirerek ve aradaki bağı güçlendirerek değişikliklerin ve yeni girişimlerin daha kolay uygulanmasını sağladığı gibi daha dinamik ve daha başarılı bir şirket kurulmasına katkıda bulunur
 • Optimize edilmiş iç ve dış denetimler – gereken denetim sayısını en aza indirerek ve katılımcı sayısını mümkün olduğunca artırılmasına katkı sağlar.

Siemens Desigo CC

Açık bina yönetimi platformu konforlu, güvenli ve verimli tesisler yaratmak üzere geliştirilmiştir. Desigo CC, basit tek taraflı sistemlerden tamamen entegre binalara kadar yelpazenin her kesimini kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Planlaması ve kullanımı kolay bir sistem olan Desigo CC, işlevsellik ve teknoloji anlamında son derece gelişmiş olup sektörde standartları belirleyen bir konumdadır.

Fonksiyonlarınızı yönetmenize yardımcı oluyoruz

Desigo CC tamamen modüler, ölçeklenebilir ve zaman içinde genişletilmeye müsait bir sistem olduğundan sistemsel gereksinimlerinizi her zaman karşılar.