• gallery

Büyük ölçekli tesisler

Kurumsal yapılar için sektörel ve özel çözümler getiriyoruz. Yangın ihbar, söndürme, gaz ihbar, kartlı geçiş, CCTV sistemleri dahil olmak üzere güvenlik ve otomasyon temelli birçok sistemi kurarak standart ve uygulamaya özel SCADA çözümleriyle tek noktadan bu sistemlerin kontrol edilmesini sağlıyoruz.

Sektörel çözümlerde entegrasyon için, sistem(ler)in kendisi kadar önemli diğer faktörler bulunmaktadır :

İletişim altyapısı
Bilgiyi en kısa sürede merkez(ler)e iletmek güvenilirlik açısından önemlidir. Günümüzde mesafelerin artması sonucunda fiberoptik ve kablosuz iletişimin payı oldukça artmıştır.

Ölçeklenebilirlik
Sistemin kendi içinde ve sistemlerin kendi aralarında ölçeklenebilir olması önemli bir kriterdir. Burada iyi bir topoloji tasarımı, herbir bileşenin yedekli olması, her bileşenin kullanıcı sayısı ya da donanım büyüklüğü ile ölçeklenebilir olması sistemin sadece çalışmasından daha fazla önem kazanmaktadır.

Modülerlik
Sektörel çözümlerde gelecekte olabilecek genişlemeleri ve değişiklikleri gözönünde bulundurarak sistemleri buna göre yapılandırmak önemlidir. O nedenle, projelendirme sürecinde bu konunun çok iyi irdelenmesi gerekir.

Entegrasyon
Günümüzde sistemlerin birbirinden bağımsız çalıştığı bir yapı kabul edilemez bir olgudur. Kendi aralarında etkileşim içinde bulunan sistemler en verimli sonuçları sunmaktadır. Bir yangın alarmı durumunda kaçış noktalarındaki kartlı geçiş sistemi bulunan kapıların otomatik olarak açılması ve alarm bilgisi gelen mahalde bir CCTV kamerası bulunuyor ise o kamera görüntüsünün otomatik olarak alarm monitöründe yayınlanması tipik bir örnek sayılabilir. Bunun en yaygın örneklerinden bir diğeri ise yangın ihbar ve bina otomasyon sistemleri arasındaki etkileşimdir. SCADA sistemleri tüm verileri toplayarak bu entegrasyon içerisinde bilgi toplama ve değerlendirme merkezi olarak önemli bir yer tutmaktadır.

Yukarıda belirtilen özellikleri aşağıda belirtilen tüm sistemlerde uygulanmaktadır :

Yangın İhbar Sistemleri
– Konvansiyonel
– Analog adresli
– Intelligent/İnteraktif

Nokta tipi dedektörlerden ex-proof cihazlara, alev dedektöründen hava örneklemeli duman algılama sistemine kadar geniş bir yelpazede hizmet vermekteyiz.

Gazlı Söndürme Sistemleri
FM200 gazlı söndürme sistemleri iki şekilde olabilir :
– Otonom olarak kendi kontrol paneline bağlanır
– Halihazırda çalışan yangın ihbar sistemi kontrol paneline bağlanır

Hırsız Güvenlik Sistemleri
Evler ya da küçük işletmeler için kullanılan sistemler olduğu gibi modüler, adresleme modülleriyle genişletilebilir sistemler de bulunmaktadır.

Kartlı Geçiş Sistemleri
– Otonom, standart ve modüler yapıda farklı kontrol üniteleri
– Windows tabanlı yazılım, güçlü MSDE ve MSSQL desteği
– Manyetik, proximity kart okuyuculardan biyometrik (parmakizi) okuyuculara kadar geniş bir yelpazede okuyucu çeşitleri

CCTV Sistemleri
– Analog ve sayısal (IP) kamera sistemleri
– PC ve DVR tabanlı sistemler
– LAN, WAN ve internet üzerinden erişim sistemleri (broadcasting dahil)
– Konvansiyonel koaksiyel kablo ile iletişimin yanısıra kablosuz iletişim çözümleri
– Mevcut analog kamera sistemini sayısal ortama taşıma çözümleri